Lenfödem (Fil Hastalığı)

Lenf Ödem

Lenfödem iki şekilde oluşabilir. Birincisi sebebi henüz belirlenememiş olmakla birlikte hayatımızın doğum, ergenlik başlangıcı ya da yetişkinlik süresince olmakltadır. Bu Primer Lenfödem olarak adlandırılır.

Sekonder Lenfödem ise gerçekleşmiş bir cerrahi operasyonun ardından ya da bir travmanın sonrasında gerçekleşmiş lenfödemdir.

Lenf sıvısının vücuttaki dolaşımını sağlayan lenf kanallarında oluşacak hasarlar sonrasında lenf sıvısının lenfatik sistemin taşıyabileceğinden fazla olması durumunda hastalık ortaya çıkar. Halk arasında bu hastalığa Fil Hastalığı da denmektedir. Genellikle bu hastalarda sosyal sorunlara bağlı olarak anksiyete, depresyon gibi sorunlara da sebep olmaktadır.

Lenfödem Nasıl teşhis edilir?

Hastalığın kesin tanısını koymak için Lenfosintigrafik inceleme yapılması şarttır.

Lenfödem Evreleri Nelerdir?

Lenfödem hastalığı tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalıktır.

Lenfödem üç evreye ayrılır ve tedavi edilmeyen hastalar evre 1’den evre 3’e ilerler:
Evre 1: Geri dönebilen lenfödem. Geçici şişme görülür. Ödem gün içinde giderek artar, gece istirahattan sonra kaybolur.
Evre 2: Kronik geri dönmeyen lenf ödem. Sürekli şişlik, his azalması, ağrı, yanma ve hareket kısıtlılığı ile seyreder.
Evre 3: Lenfostatik Elafantiyazis (Fil Hastalığı). Zaman geçtikçe artan uzuv deformasyonu, önemli ölçüde hareket ve fonksiyon kısıtlanması, ciddi ağrılar olur.

Lenfödem Tedavi Yöntemleri

Lenfödemin temel olarak fizik tedavi ve cerrahi olmak üzere iki tür tedavisi mümkündür.

Fizik tedavi süreci; kompleks boşaltıcı fizyoterapi, manuel lenf drenajı, kompresyon bandajları ve egzersiz şeklinde yapılır. Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi yönteminde, hastalara tamamen elle yapılan özel bir lenf drenaj masajı, masaj sonrası yine sadece lenfödeme özel bandajlarla yapılan kompresyon tedavisi ve kendi kendine masaj uygulanmaktadır. Hastanın durumuna göre 20-30 seans tedavi uygulanmaktadır. Tedavi bitiminde hastaya uygun basınçta bası giysisi verilir.
Lenf sisteminde bloke olmuş lenf sıvısının serbest akışının sağlanması manuel lenf drenajı tekniği ile sağlanır. Manuel lenf drenajı elle uygulanan özel bir masaj tekniği olup amacı; ödemli bölgeden lenf sıvısını alıp vücudun diğer bölgelerine akışını sağlamaktır.

Super Mikrocerrahi nedir?

Mikrocerahi , insan görme yetisinin ötesindeki küçük nesnelerin cerrahi olarak müdahele edilmesine denir.Süpermikrocerrahi ise, bu seviyeninde ötesinde bir kavramı içerir.Bu bağlamda, 1mm den küçük (0.2 mm-0.8mm çapında) çaptaki damarlara müdahele edilir.Bu konseptte özel büyütmeli mikroskop, olağan ötesi ince ipler ile (insan saçından daha ince) dikişler kullanılmaktadır.

Süpermikrocerrahi kasvramı lenfödem hastalığında önemi nedir?

Özellikle evre II de olan hastalarda, local anestezi altında 1 veya 2 cm’lik insizyonlar ile lenf damarları bulunur.Bu lenf damarları komşuluğundan kılcal toplar damarlara ağızlatırılır ve böylece lenf-toplar damar by pass cerrahisi gerçekleştirilir, ve lenf akımını aksamalı bölgede toplar damar sistemine aktarılarak söz konusu lenf sıvısının hücreler arasında birikmesini engeller.

Bunlar oldukça küçük olduğundan, Süpermikrocerrahi yöntemi kullanılır.

Bilgi Formu

Aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.