3D Rinoplasti

/ 3D Rinoplasti

Sanal Gerçeklik ile Burun Estetiği

“3D modelleme” hekimlerin hastalara kişisel bir cerrahi hazırlık ile yaklaşmalarını mümkün kıldığından, “üç-boyut” teknolojisinin baş ve boyun bölgesindeki zorlu cerrahi işlemler için güçlü bir araç olduğu kanıtlanmıştır.

Cerrahi öncesi

Burun Estetiği Hakkındaki Gerçekler

  1. Burun ameliyatı yaptırmak isteyen hastalar her zaman ameliyat sonrasındaki görünümlerine dair endişe ve stres yaşarlar.
  2. Ameliyatın başarısını etkileyen en önemli factor biri, cerrah tarafından yapılan yüz ölçümleri ile belirlenen uygun cerrahi planlamadır.
  3. Yüz ölçümleri ameliyat öncesi nicel bir değerlendirme sağlar ve bu bilgiler sayısal olarak kaydedilir.
  4. Ölçümler uzunluk ve açılar şeklindedir; buradaki her ölçüm, burun ile yüz arasındaki ilişkiyi ve burun alt yapısal bileşenlerini birbirleriyle tanımlar.

LASER tarayıcısı tarafından oluşturulmuş gerçek 3 boyutlu taranmış model (STL formatında)

Burun ameliyatını objektif ölçümlerle standardize edebilmenin bir yolu var mı?

/ Burun Cerrahisinde 3D Sanal Cerrahi Planlama Nedir?

Dijital ortamda ameliyatı doğru bir şekilde planlamak için gerçek ölçümlerde valide edilmiş olan tıbbi 3D yüz tarama görüntülerini kullanır ve sonrasında cerrah tarafından çalıştırılan “haptik teknolojisi” ile uygulanan “sanal rinoplasti” uygulamasını kullanarak mevcut taranan verileri simüle eder. Bu nedenle cerrahlar tavsiye edilen ölçümleri elde etmek için cerrahi bilgilerini fiilen uygularlar. Daha sonra bu ölçümler 3D yazılıma aktarılır. Bu ölçümlere göre, hastaya özel tek kullanımlık aletler 3D baskıyla imal edilir ve karşılığında gerçek cerrahi sırasında ölçüm araçları olarak kullanılırlar.

Mükemmel Bir Deneyim İçin

Burun Cerrahisinde Mükemmel Bir Deneyime Sahip Olmak İçin Adım Atın

Dr. Karaaltın “görüntüleme ve 3D modellemede güncel teknolojiyi sağlayan” 3D Rhinologic© “sisteminin mucididir. Bilgisayar ekranında gerçek üç boyutlu dijital kil modelinizi gözleme fırsatından yararlanın.

/ Haptik Teknoloji

Dr. Karaaltin, 3D kil üzerinde dijital rinoplasti yapmak için “haptik kalemi” kullanmaktadır. Cihaz, dijital içeriği cerrahın eline sunar ve böylece ekrandaki modelleri hissetmesini sağlar. Sezgisel 3D heykelleme için tasarlanmıştır ve ayrıca geleneksel 3D modellemeden kaynaklanan çekinceleri de elimine eder.

/ Sanal Kil üzerinde Gerçek Ölçümler Oluşturma

Rinoplasti ve revizyon rinoplastide burun analizi, bir plastik cerrahın burnu olası kozmetik şekillendirme için değerlendirmesini sağlayan süreçtir. Rinoplasti ameliyatı için burnu düzgün bir şekilde analiz edebilmek amacıyla, burnun çevresindeki yüz özellikleri bağlamında nasıl göründüğünü dikkate almalısınız. Ardından, yüzün kalan kısmı ile doğru dengeyi sağlamak için hangi değişikliklerin yapılması gerekebileceğini belirlemek için burnun kendisini daha yakından inceleyebilirsiniz. Aşağıdakiler, ideal anatomik burun şeklini belirlemek için kullanılan parametrelerdir:

1. Yüz Yapılarıyla İlişki Bağlamında Burun

Burun yüzü bağlamında analiz edildiğinde, cerrahlar genellikle ilk yüz yüksekliğini değerlendirir. Bu, yüzün yatay üçte biri olarak adlandırılan bölgeye bakarak yapılır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, yatay üçüncü hat, önden bakıldığında görülen yüzün üç dikey bölümüne işaret etmektedir. Üst üçte birlik bölüm, ön saç çizgisinden glabellaya (alnın kaşlar arasında kalan kısmı) kadar uzanmaktadır. Orta üçte birlik bölüm, glabeladan alt dudağa kadar uzanır; burası alt dudak ile burnun birleştiği noktadır. Alt üçte biri burun altından çenenin alt sınırına (menton denir) kadar uzanır. İdeal olarak, yüz üçte birinin her biri dikey yükseklikle eşit olmalı ve burun tamamen orta üçte birlik bölümde olmalıdır. Yüzün orta üçte biri için çok büyük görünen bir buruna örnek olarak, çok aşağı uzanan bir burun verilebilir. Bu durumda, burun ucu üst dudak üzerine doğru uzanır ve yüzün orta üçte biri yüz için aşırı büyük görünür.

Cerrahlar, burnun yüz genişliği bağlamında doğru bir şekilde yerleşip yerleşmediğini belirlemek için yüzün dikey beşinci hattı olarak adlandırılan kısmı da değerlendirir. Dikey beşinci bölüm, yüzün ön cephesinde görülebilen dikey yönlendirilmiş beş bölüme işaret etmektedir. Bu kavram, yukarıdaki 3D modelinde gösterilmiştir. Dış beşte ikisi kulak dış sınırından göz dış köşesine kadar ölçülür. Sonraki beşinci, gözün dış köşesinden iç köşeye uzanır. Orta beşinci çizgi, gözlerin iç köşesi arasındaki alandan oluşur. İdeal olarak, dikey beşinciler genişlik olarak nispeten eşittir. Gördüğünüz gibi, burun genişliği (alt kısım veya taban genişliği ile ölçülür), yüzün orta beşte birinde yer almalıdır. Bu kuralın istisnaları arasında, orta beşte birden daha geniş olduğu halde estetik açıdan dengeli görünen farklı etnik burun türleri bulunmaktadır.

2. Kaş - Burun Ucu Estetik Çizgisi

Kaş ucu estetik çizgisi burnun önden görünümünü değerlendirmek için kullanılır. Altaki resimde,. Göründüğü gibi, kaş bölgesinden başlayarak hayali, kesintisiz, eğrisel bir çizgi çizilir. Bu daha sonra, burun köprüsü ve ortadaki kemerin yanından geçilir. Burun ucuna yaklaşırken hafifçe dışa doğru kıvrıldığından hafif bir sapma olmalıdır. Bu tipte kaş-burun ucu çizgisi, önden bakıldığında estetik açıdan hoş bir burun için ideal kabul edilir. Burnun her iki tarafında da göreceli olarak simetrik kaş-burun ucu estetik çizgileri olmalıdır. Bu bölge boyunca normal olmayan konturlu burunlarda, kaş-burun ucu estetik çizgisi, belirli bir bölgedeki normal olmayan gölgelenme nedeniyle bir tarafta veya diğer tarafta kesilir, ve önden görünüşte normal olmayan bir burun yapısı ortaya çıkar.

3. Burun - Alın (Nazofrontal) Açısı

Burnun nazofrontal açısı, profilden bakıldığında veya yandan görünüme göre değerlendirilir. Bu, burun çatısında ve glabella (kaş arası bölge) boyunca çekilen teğetsel çizgiler (alın) arasında oluşan açısallığı temsil eder. İdeal burunda, nazofrontal açı, erkekler için 120-130 derece ve bayanlarda 115-125 derecedir. Erkek ve kadın rinoplasti hastalarında bundan daha az ölçülen Nazofrontal açılar aşırı derin görünümlü bir radiks (burun kökü) yaratabilir. Bu ayrıca burun profilinin yüz için çok kısa görünmesine de katkıda bulunabilir. Aksine, nazofrontal açı yukarıda belirtilen ölçümlerden daha büyük olduğunda, burun profili bazı durumlarda çok uzun görünebilir. Alnın nerede bitip burnun nerede başladığını gösterdiğinden, bazı plastik cerrahlar burun başlangıç noktaları olarak nasofrontal açıyı dikkate alırlar.

4. Nazolabial (Burun Dudak Arası ) Açı

Nazolabial açı, nazal profil görüntüsüne bakıldığında da değerlendirilir. Bu ölçüm, kolumella ve üst dudağın oluşturduğu açıyı temsil eder. Pek çok rinoplasti cerrahı nazalabial açıyı burun ucunun dönüşünü değerlendirmek için kullanır, ancak bu tamamen doğru değildir. Burun ucu dönüşü, üst dudak gibi burun etrafındaki yüz özellikleriyle ilişkili olarak burnun açılanmasına işaret etmektedir. Bunu, aşağıdaki resimde kesik kavisli çizgi halinde görebilirsiniz. İdeal olarak, erkek rinoplasti hastalarında nazolabial açı 90-95 derece arasındadır. Kadın rinoplasti hastalarında nazolabial açı 100-105 derece arasında olmalıdır. Bu açıların dışında nazolabial açıya sahip rinoplasti hastaları, ya aşırı dönük (normal nazolabial açıdan daha büyük) ya da az dönük burunlu (normal nazolabial açıdan daha az) olarak düşünülür. Aşırı dönük burun uçları, genelde ‘domuz burunları’ olarak adlandırılır, çünkü bu, önden bakıldığında burun deliklerinin daha fazla görünmesi anlamına gelmektedir. Az dönük burun uçları, ‘ptotik’ olarak adlandırılırlar; yani, burun üst dudak üzerine sarkmış gibi durmaktadır.

5. Burun Ucundaki Rotasyon & Frankfort Düzlemi

Burun ucundaki dönüş, Frankfort düzlemine dayalı değerlendirmeyi içeren alternatif bir teknik kullanılarak daha doğru bir şekilde ölçülür. Bu kavram aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Frankfort düzlemi, yörünge kemiğinin (göz yuvası) kulak kanalı seviyesine kadar uzanan alt kenarı boyunca çizilen yatay bir çizgidir. Buradan sonra burun kolumellasına paralel başka bir çizgi çekilir. Bu iki çizginin kesiştiği açı, burun ucu dönüşü için daha güvenilir bir ölçüm olarak kabul edilir, çünkü üst dudak açısındaki varyasyonları dikkate almaz. Bir erkek için ortalama aralık 0-15 derece iken ideal burun ucu rotasyonu olan bir kadın için 15-30 derece arasında olmalıdır.

6. Burun Ucu Çıkıntısı veya Projeksiyonu

Burun ucu çıkıntısı, burnun yüze ne kadar uzak olduğunun bir ölçüsüdür. Burun ucu çıkıntısını ölçmek için aslında çeşitli yöntemler vardır ve bunlardan hangisinin kullanılacağına estetik cerrahınız karar verebilir. Benim deneyimime göre, Goode yöntemi olarak adlandırılan Richard Goode tarafından tanımlanan yöntem, uç çıkıntının değerlendirilmesinde oldukça güvenilir bir yöntemdir. Bu konsept, aşağıdaki görselde kanat çizgisinin çekildiği hat olarak gösterilmiştir. Kanat çizgisi, kanat tabanının yanağın üzerine bağlandığı noktadan çizilen dikey bir çizgidir. Bu aslında profilden bakıldığında yüzün düzlemini oluşturur. Kanat çizgisinden burun ucuna başka bir düz çizgi daha çizilir (görselde “A”). Daha sonra burun ucundan burun başlangıç noktasına (diyagramda “B”) uzanan üçüncü bir çizgi çizilir. Daha sonra, “A” ile “B” arasındaki oran ölçülür ve burun ucu çıkıntısını değerlendirmek için kullanılır. Çoğu rinoplasti hastasında bu oran için normal aralık 0.55-0.60’dır. Bu oran normal aralıktan yüksekse, burun ucu aşırı çıkıntılı olarak kabul edilir, yani yüzün çok uzağına uzanır. Oran normal aralığın altındaysa, burun ucu istenen orandan daha az çıkıntı yapmış demektir.

7. Kolumellar Görüntü

Kolumellar görüntü, burna yandan baktığınızda görülebilen kolumella miktarını ifade eder. Bu, iki paralel kırmızı çizgi ile aşağıdaki fotoğrafta gösterilmektedir. Bu çizgiler arasında, kolumellanın görülebilen yan kısmı bulunur. Gördüğünüz gibi, kolumellanın alt yüzeyi ile ilişkili olduğundan burun deliğinin veya kanadın pozisyonuna dayanmaktadır. Normalde ortalama bir burunda yaklaşık 2-4 milimetre kolumella görülmektedir. Kolumella normal ölçülerden daha düşük bir aralıktaysa, “geriye uzanan kolumella” olarak adlandırılır. 4 milimetreden fazlaysa “asılı kolumella” olarak adlandırılır.

8. Burun Ucu & Burun Tabanı

İdeal burun ucu, basitçe dikkat çekmeyen burun ucudur. Bu genelde herhangi bir sert açı veya kontura sahip olmayan, genel olarak yumuşak görünüme sahip bir uç anlamına gelmektedir. Burnun önden bakıldığında, çok yuvarlak değil hafifçe dışbükey görünmelidir. Belli bir ışık altında, alttaki burun ucu kıkırdağının parçası olan iki kubbeyi temsil eden burunun ucu orta kısmında iki ışık refleksi görebilirsiniz. Bu iki ışık refleksi oldukça simetrik olmalıdır ve bunlar burun ucunun görünebilir tanımını sağlayan faktörlerdir. Burun ucu kubbeli bölgeden, burun deliği çevresinde nazik bir kavisle yana doğru geçiş yapmalıdır. Benzer bir şekilde, burun ucu da burun köprüsüne (supratip bölge denilen bölge) pürüzsüz, kesintisiz bir biçimde geçiş yapmalıdır. Cepheden bakıldığında, en azından belli bir oranda burun deliği gölgesi görmeniz gerekir.

Burun tabanından bakıldığında, burun ucu yumuşak bir üçgen gibi görünmelidir – yani genel bir üçgen şekli, ancak keskin açılar olmamalıdır. Bu, bitişik fotoğraf şemasında görsel olarak gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi, burun tabanının genel taslağı ve şekli, yalnızca köşelerin yumuşak bir şekilde yuvarlanmasıyla bir üçgen şeklindedir. Mavi çizgiler, ideal olarak merkezde bulunması gereken kolumella kenarlarını göstermektedir. Burun tabanı genişliğine bakarsak, bu özel burnun yüzün beşte birlik orta bölümünde nasıl (gözlerin iç köşeleri arasında) yer alabileceğini takdir edebilirsiniz. Aşırı derecede yayılan veya geniş olan burunların, tabandan bakıldığında bu mesafenin ötesine uzandıklarıı görülebilir.

 

Sizin için
neler yapabileceğimizi
öğrenmek için
bize ulaşabilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ofis

Bayıldım cad. Vişnezade mah. No:14/16 Balıklı Apt. Kat:1 Daire:3 Beşiktaş, İstanbul

Genel Talepler

dr@drkaraaltin.com

Bizi arayın!

+90 (212) 325 4242

brazilian butt lift