Brezilya Popo Kaldırma (BBL)

/ Brezilya Tipi Popo Kaldırma İşlemi Daha İyi Olamazdı

Giriş

Çeşitli prosedür türleri vardır. Bir kalça büyütme işlemi, hastanın kalçasının boyut ve şeklini yağ aktararak ve enjekte ederek veya cerrahi olarak kalça içine silikon implant yerleştirerek değiştirir.

“Brezilya Tipi Popo Kaldırma” özellikle yağ grefti veya enjeksiyonunu gerektirir. Hasta, karnındaki, kalçalarındaki ve uyluğundaki yağları çıkarmak için liposuction işleminden geçirilir ve daha sonra bu yağ işlenir ve kalçaya tekrar implante edilir. Bu, dünya genelindeki geleneksel yoldur. Ama Dr. Karaaltın’ın yöntemi, enjekte edilen yağın canlılığı açısından (ki bu optimal sonuçlar için çok önemlidir) çok daha eşsiz ve verimli sonuçlar sağlamaktadır. Bunlar Stempia ™ Teknolojisinin sayesindedir (Biotrend Medicals Inc. Türkiye, İstanbul).

Bu teknoloji, yağın daha titizlikle üretilmesini mümkün hale getirir ve bize anjiyogenezisi (vücutta yeni damar oluşumu) teşvik eden rejeneratif hücreleri sağlar ki bu da yağ greftini (enjekte edilen yağlı doku) daha uygun hale getirecektir.

Vücut-Kalça Analizi

Bu analitik yöntem zorunludur ve estetik açıdan en iyi sonuçları elde etmek için hastanın muayeneleri sırasında plastik cerrah tarafından değerlendirilir. 
Kalça estetiği görünümünü belirleyen üç önemli faktör vardır: pelvik kemik (cinsiyete özgüdür), kalça yağ kompartmanlarındaki yağ dağılımı ve kalça kaslarının hacmi (gluteal kaslar). Sabit faktör “pelvik kemik”, değiştirilemezken, hem yağ dağılımı hem kas hacmi mevcut cerrahi yaklaşımlarla manipüle edilebilmektedir. Her hasta değerlendirilir ve kalça büyütme işleminde, implant veya yağ dağıtılması / yağ enjeksiyonu veya her iki yöntem bir arada uygulanır.

Yağ Kompartmanı Değiştirme Yöntemi

Dr.Karaaltın, kalça ile sırtın alt kısmı arasındaki ilişkiyi ve şeklini analiz edecektir. Belirli koşullarda, yağlı dokunun bir bölgeden diğerine kaydırılması, optimal kalça şeklinin elde edilmesi için zorunludur. Bu, belirlenmiş bölmeye kaydırılacak olan her bölgeye yeniden yönlendirilebilen küçük çaplı kalibrasyon kanüllerinin özel tipiyle gerçekleştirilebilir.

HÜCRE İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ OTOLOG YAĞ ENJEKSİYONU YÖNTEMİ

Bu yöntem, elde edilen yağlı dokudan rejeneratif hücrelerin izole edildiği Stempia ™ Teknolojisi (Biotrend Medicals Inc. Türkiye, İstanbul) adlı kök hücre teknolojisini kullanmayı gerektirir. Enjekte edilmek üzere planlanan üretilmiş doku ile karıştırılmıştır. Tekniğin temel avantajı, vaskülarizasyonun arttırılmasına yardımcı olan kök hücre aktivitesine dayanmaktadır, bu da enjekte edilen yağ dokusunun de-vaskülarizasyon döneminde varlığını koruyabileceği uygun bir ortam sağlar. Sonuç olarak, tutulan yağın oranı klasik yağ enjeksiyonu tekniği ile olandan daha yüksektir.

Kalça Büyütmede X-Y-Z tekniği

Bu teknik, implantın kası üzerine basitçe yerleştirilmesinden ziyade, kalça kemiğinin katmanları arasına yerleştirilmesine dayanır. Tekniğin avantajı, implantın üzerine bir dolgu tabakası oluşturması ve dolayısıyla gluteal implantla ilgili komplikasyonların görülme olasılığının azaltılması üzerine kuruludur.

Sizin için
neler yapabileceğimizi
öğrenmek için
bize ulaşabilirsiniz.

Ofis

Bayıldım cad. Vişnezade mah. No:14/16 Balıklı Apt. Kat:1 Daire:3 Beşiktaş, İstanbul

Genel Talepler

dr@drkaraaltin.com

Bizi arayın!

+90 (212) 325 4242

brazilian butt lift