Erkeklere Özel

/ Erkekler için Genital Cerrahi

Tanıtım

Penis büyüklüğü ve ereksiyon sorunlarını açıkça konuşmak erkekler için bir problemdir. Genelde bu problemleri tartışmak erkekler için imkansızdır ve bu durum başarılı bir kariyerleri, atletik performansları ve iyi bir sağlıkları olsa bile erkeklere rahatsızlık verir, güven eksikliğine ve mutsuzluğa yol açar. Bu tür tıbbi sorunları olan erkeklerin güvensizlik hissetmesini ve çeşitler çözümler araması tamamiyle anlaşılabilir bir durumdur. Dr. Karaaltın en özel problemleri için çözüm arayan erkeklere genital cerrahi yöntemleri sunmaktadır.

Penis Uzatma

Penis uzatmada en yaygın teknik, asıcı ligamentin kesilmesi ve sonrasında plastik cerrahi ile yeni uzunluğu kaplayacak derinin sağlanmasıdır. Penis büyütme işlemleri ile 2-3 cm’lik uzamayı mümkün kılmakta ancak bu sonuçlar bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Cerrahi işlem lokal veya genel anestezi altında yapılmakta, 1-2 saat sürmekte ve genelde hastanede yatış gerektirmemektedir. Operasyondan 5 gün sonra işinize geri dönebilirsiniz.

Ereksiyon Bozukluğunda Intra-kavernöz Enjeksiyon

Çeşitli hastalıkların ve organ hasarlarının tedavisinde yetişkin tipi mezenkimal kök hücrelerin etkinliği yakın zamanda yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Çok sayıda klinik ve deneysel çalışma, bu tip hücrelerin intra-kavernöz enjeksiyonu sonrasında ereksiyon bozukluklarının iyileştiğini göstermiştir.

Dr.Karaaltın bu tedaviyi “Stempia-Biotrend Türkiye” adında bir teknoloji ile sağlamaktadır. Bu son teknoloji kök hücrelerin kolay ve etkili bir yöntemle izole edilip, bu yaygın hastalıktan muzdarip hastalara güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

Yenileyici Hücre ile Zenginleştirilmiş Otolog Yağ Aşısı ile Penis Çevresinin Büyütülmesi

Penis büyütme operasyonu genel anestezi altında yapılan günlük bir cerrahi işlemdir. Geleneksel yağ aşısı parçalara bölmeyi zorunlu kıldığından arzu edilen hacmi elde etmek için birden fazla işlem yapılması gerekmektedir. Bu problemin üstesinden gelmek için, rejeneratif tıp&hücre tedavisi ile ilgili olarak plastik cerrahideki son gelişmeler transfer edilen yağ dokunun canlılığını artırma imkanını sunmaktadır. Hücre tedavisi tek başına anjiyojenezi ve dolayısıyla da penis dokusunda damarlanmayı artırmaktadır.

Enjekte edilen yağ dokusu genelde karın, uyluk veya kalçadan küçük bir kesikle alınmakta ve özel kitlerle toplanır, sonrasında hücre kokteylini hazırlamak amacıyla otomatik cihazlarda işlenir. Yağ dokusunun diğer kısmı “Nano Yağ” denilen minyatürize doku tanecikleri elde etmek üzere bir filtre cihazında işlenir ve hedef bölgeye verilmek üzere hazır hale getirilir. Bu işlemin avantajı penis dokusuna geleneksel yağ aşısında sık rastlanan bir problem olan “Topaklaşma”yı önleyecek şekilde dokuları ince ve esnek hale getirmesidir.

Hücre kokteyli “Nano Yağ” ile çalkalanır ve penis başının hemen altındaki deriye bir veya daha fazla küçük kesi yapılarak enjekte edilir. Dikişler erime özelliğine sahiptir ve kesikler hemen hemen hiç bir yara izi bırakmadan iyileşirler.

Cerrahi işlem lokal veya genel anestezi altında yapılır, 1-2 saat sürer ve herhangi bir kompresif bandaja ihtiyaç duyulmaz. Operasyondan 5 gün sonra işinize geri dönebilirsiniz.

Sizin için
neler yapabileceğimizi
öğrenmek için
bize ulaşabilirsiniz.

Ofis

Bayıldım cad. Vişnezade mah. No:14/16 Balıklı Apt. Kat:1 Daire:3 Beşiktaş, İstanbul

Genel Talepler

dr@drkaraaltin.com

Bizi arayın!

+90 (212) 325 4242

brazilian butt lift